Добро дошли на званичну презентацију Дирекције за железнице!

српски
srpski
english

      INF

       ENE

       CCS

      - CCS 1
       - CCS 2
       - CCS3

       SRT

       PRM

       WAG

    LOC&PAS

      NOI

      OPE

      TAF
      TAP
 Почетна ТСИ

Техничке спецификације

интероперабилности

 

 

Интероперабилност железнице је способност железничког система да омогући безбедан и непрекинут саобраћај возова који испуњавају потребне захтеве за одређену мрежу. Та способност зависи од свих регулаторних, техничких и експлоатационих услова који морају бити испуњени да би се задовољили основни захтеви за интероперабилност.

Техничке спецификације интероперабилности (ТСИ) су спецификације којима је обухваћен сваки подсистем или део подсистема у циљу испуњавања основних захтева и обезбеђивања интероперабилности железничког система.

 


 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs