1)                             1)  Радно место за финансијско  књиговодствене и оперативне послове

 

2)                             2) Радно место за финансијске послове и план и анализу буџета