српски
srpski
english

       Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације

 
  Почетна >  Корисне адресе

Корисне адресе

 

 

- Влада Републике Србије / Government of the Republic of Serbia [www.srbija.gov.rs]


- Канцеларија Владе Србије за придруживање ЕУ /Serbian European Integration Office
[www.seio.gov.rs]


-
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  / Ministry of Construction, Transport and Infrastructure

[http://www.mgsi.gov.rs]
- Јавно предузеће "Железнице Србије" / Public Enterprise "Railways of Serbia"
[www.zeleznicesrbije.com]

- Међународни комитет за железнички транспорт / International Rail Transport Committee - CIT
[www.cit-rail.org]


- Међувладина организација за међународни превоз железницом / Organisation Intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires - OTIF
[www.otif.org]


- Европска комисија - Генерална дирекција ЕУ за енегрију и транспорт / Directorate-General for Energy anf Transport DG - TREN [www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/]


- Међународна железничка унија / International Union of Railways - UIC [www.uic.asso.fr]


- Заједница европских железничких компанија и компанија за инфраструктуру / Community of European Railway and Infrastructure Companies - CER
[www.cer.be]


- Европске компаније управљачи железничком инфраструктуром / European Rail Infrastructure
Managers - ЕRIM
[www.eimrail.org]


- RailNetEurope - RNE
[www.railneteurope.com]


- Европски комитет за стандардизацију / European Committee for Standardization - CEN
[www.cenorm.be]


- Европски комитет за стандардизацију у области електротехнике / European Committee for
Electrotechnical Standardization - CENELEC
[www.cenelec.org]


- Meђународна организација за транспорт ужадима / Organizzazione Internationale Transporti a Fune - OITAF
[www.oitaf.org]

Eвропска унија (ЕУ) / European Union (EU)
- Европска железничка агенција /European Railway Agency - ERA [www.era.eu.int/]

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administ.ration@raildir.gov.rs