Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације 

 
  Почетна >  Архива

Архива

 

 

Превоз у складу са потребама

 Београд, 30. септембар 2009. г.

Сврсисходност и отварање нових канала финансирања суштина методологије за утврђивање реалне цене превоза каже директор Дирекције за железнице Слободан Росић  

Влада Републике Србије је 10. септембра усвојила Уредбу о методологији за утврђивање оправдане пуне цене коштања превоза, што је уједно и  први усвојени документ из пакета уредби које се односе на железнички саобраћај. Предвиђене уредбе и методологије треба да обезбеде функционалан, ефикасан и сврсисходан железнички систем, другачији од оног какав је био до сада. Уредба је донета на основу прописа Европске Уније и важећег Закона о железници према коме Влада РС прописује методологију за утврђивање пуне цене коштања јавног превоза.  

Разлог због кога је Уредба донета је што се јавни превоз путника не одвија на пожељном комерцијалном нивоу, тачније није ни мало исплатив, већ се путнички саобраћај перманентно обавља са одређеним губитком. За јавни превоз какав познајемо, не постоји економско оправдање, али постоји друштвено оправдање, међутим, неуређеност јавног превоза доводи до неефикасности железнице и државе. Усвојена Уредба омогућава примену Обавезе јавног превоза која се увелико примењује у другим европским земљама. Обавеза јавног превоза значи да држава дефинише шта је то јавни интерес у превозу путника, али да је у том случају држава дужна да губитке надокнади превознику, у овом случају "Железницама Србије". То се, објашњава директор Дирекције за железнице Слободан Росић, и раније примењивало на неки начин, али није било прецизно дефинисано.  

На основу методологије коју подразумева усвојена Уредба, јасно ће се видети шта је стварна потреба превоза, а колико су "Железнице Србије" као превозник у овом случају, на губитку.  

- Држава ће јасно рећи какав путнички саобраћај жели од "Железница Србије", али ће истовремено бити јасно колико то кошта и самим тим, колико ће за то држава тачно морати да издвоји средстава. Овај документ се сматра јако важним документом у процесу реформе железнице, јер омогућава железници јасну пројекцију превоза, али и држави потребан ниво одговорности према железници, како би се субвенционисање одвијало на реалној основи. Простим речима, ако воз не иде, неће бити ни пара за њега. Овај документ гарантује добар квалитет и потребан ниво превоза, као и његову сврсисходност која је аутоматски исплатива закључује Росић.  

Радна група, на чијем је челу државни секретар др Славољуб Вукићевић,  а коју предводи Министарство за инфраструктуру, а која припрема документацију за реформу железничког сектора, добила је веома стриктне рокове за стварање потребног правног оквира. Донета Уредба је била прва на реду, јер обезбеђује да се утврђена потребна средства  имплементирају у буџет за наредну годину.  

- Уредба је усвојена у предвиђеном року, али наравно посла тек има, будући да је ово само институционални оквир, а да сада треба припремити осталу документацију, и потписати уговор са државом истиче Росић.  

Према његовим речима, законска основа какву обезбеђује потписани документ, отвара нови канал финансирања, веома неопходан за будући развој железнице, ако се има у виду отежана економска ситуација у земљи као последица светске економске кризе. Уобичајени канали финансирања су притиснути бројним ограничењима.  

- Званични извештаји показују да је реформа у току прошле године била јако успорена, тако да је брзо усвајање овако важног документа веома позитивно оцењено, јер отвара могућност за нова страна улагања. Израчунавање реалних трошкова јавног железничког превоза, што је суштина методологије, ње једноставно јер је железница сложен систем. Свака земља има своју методологију прилагођену својим потребама. У бази су све методологије сличне, а ова која ће се код нас примењивати је веома добра јер је флексибилна и омогућава примену различитих кључева сматра Росић.  

У првој години примене методологије, није реално очекивати сјајне резултате каже Росић, наговештавајући чак проблеме у примени.  

- Моћи ћемо да видимо шта и где запиње, и да, на основу искуства у првој години њене примене, коригујемо саму методологију. Објективно, пун квалитет примене методологије се очекује за две до три године.  

Приватни оператери на нашим пругама тек за две године 

Јавност највише занима када ће приватни оператери почети да користе наше пруге, али је потребно одмах рећи, наглашава Росић, да се то не очекује ускоро јер је потребно унапредити механизам коришћења траса. Рок за усвајање Методологије за коришћење траса је 15. новембар, како би се већ до 1. јануара све припремило за примену методологије. Трасе ће,  у складу са правним оквиром, издавати "Железнице Србије", али највероватније не пре 2011. године, јер захтеви за ред вожње за сваку следећу годину подносе на јесен.  Росић сматра да се идуће године на нивоу града Београда може очекивати парцијална примена методологије за коришћење траса, уколико заживи споразум између града и железнице, али ће то бити изузетни случајеви. Прави оператери се, према његовом мишљењу,  очекују тек 2011. године. Паралелно са овим ће се радити на ревитализацији инфраструктуре јер једино ако се паралелно ради, цела прича има смисла. Највећи део средстава у ове сврхе се очекује од међународних институција.            

Реорганизација железнице

Паралелно са процесом побољшања економичности саобраћаја, одвијаће се реорганизација железнице, што је уједно и најважнији процес. Росић каже да цела прича има смисла једино ако се паралелно ради на ревитализацији инфраструктуре. Према његовом мишљењу, холдиншка структура је најбоље решење, док холдинг сам за себе по дефиницији није, јер је недовољно прилагођен нашим условима. Железница би најпре била трансформисана из потпуно застареле форме јавног предузећа, јер у Европи више не постоји ни један пример железнице као јавног предузећа. Форма пословања реорганизоване железнице ће вероватно бити а.д. (акционарско друштво), које ће у свом саставу имати предузећа, и то предузеће за инфраструктуру, за превоз путника, и предузеће за превоз робе.  

- Услов за зајам од Европске банке за реконструкцију и развој је трансформација железнице. Питање је само колико смо стигли на том пољу да урадимо. Постојала је дилема да ли да се иде у потпуно одвајање железнице. Сматрам да је холдиншка структура најбоље решење за тренутак у коме се налазимо, и да би свака друга структура угрозила процес реформе железнице. У окружењу су све железнице у потпуности одвојене, осим босанских и хрватских железница. Хрватске железнице су направиле неки вид холдинга, али то Европској комисији није било довољно, и она од њих тражи да раздвоје железницу на више предузећа. Мађарске железнице су потпуно одвојене, тако да онај МАВ какав смо знали, више не постоји. Мађари су чак продали робни саобраћај. Румунске железнице су више од једне деценије потпуно одвојене и на њиховим пругама оперишу приватни оператери. Бугарске  железнице су се пре неколико година одвојиле, а у току ове године су то урадиле и црногорске и македонске железнице. Тај принцип се није показао без проблема, али је то пут реформе, и ми морамо ићи у корак са светом. То је процес који је дубоко око нас и наше заостајање за тим процесом нас може заиста коштати. У овом тренутку ми не треба да идемо на комплетно раздвајање, јер прво треба да завршимо започете процесе у којима смо веома заостали за другима. Тек кад то прође, можемо да разматрамо шта даље, а до тада железница има озбиљне задатке да решава. Систем који сада постоји на железници је нефункционалан и неодржив, и не води ничему, осим у суноврат. Не сме се одуговлачити са реформом јер је процес реформисања већ у заостатку. Зато се ради на законском оквиру, зато железница улаже велике напоре да се што пре крене са реализацијом планираних пројеката, и ја верујем да ће сви уложени напори дати добре резултате закључио је Росић.   

Усклађивање са европским Директивама

Донета Уредба о методологији за утврђивање оправдане пуне цене коштања превоза, једна је у низу уредби које треба да буду усвојене ради побољшања ефикасности железничког система. Министарство за инфраструктуру, у сарадњи са Министарством финансија, Дирекцијом за железнице, и уз стручну помоћ "Железница Србије", израдило је документ који ће омогућити одговарајућу реализацију превоза, на основу кога превознику, коме је обавезу превоза утврдила Влада, разлику утврђене и оправдане цене коштања превоза железницом надокнађује Влада, или јединица локалне самоуправе. Обавезу јавног превоза (ОЈП) прописују и постојећи прописи Европске Уније, на основу којих надлежни државни органи одређују обавезу јавног превоза и покривају трошкове спровођења обавезе јавног превоза. Методологија је суштински базирана на математичким прорачунима и њена примена ће се одвијати у три корака: унос података, одабир кључева и калкулација, и унос података о пругама, при чему је возни километар полазна поставка, тј. кључ за расподелу. Циљ доношења Уредбе је да се утврди колико кошта неекономско организовање превоза путника на железници, и проналажење оправданог модела деловања. Уредба је усвојена због неопходности усклађивања са Директивама ЕУ ( три Директиве из 2001., и две из 2004. године) и са Регулативом из 2007. године која ће ступити на снагу 3. децембра 2009. године. ■

Милена Елек("Пруга", информативни лист Јавног предузећа "Железнице Србије", бр. 918, 30. септембар 2009. г.)

 

 Влада усвојила Уредбу о методологији за утврђивање оправдане пуне цене коштања превоза

 Београд, 14. септембар 2009. г.  

Уредба о методологији за утврђивање оправдане пуне цене коштања превоза усвојена је на седници Владе Републике Србије, одржаној 10. септембра ове године. Овом методологијом се утврђује начин израчунавања оправдане пуне цене коштања превоза (ОЈП) у железничком саобраћају и тако обезбеђује израчунавање различитих врста трошкова превоза који су предмет уговора о обавези јавног превоза.  

Циљ ове методологије је  да утврди модел помоћу кога се израчунава пуна цена  коштања превозне услуге, коју ће Влада или јединица локалне самоуправе одредити превознику као обавезу превоза са утврђеном ценом и за коју се, као обавезу јавног превоза, врши надокнада између утврђене цене до пуне цене коштања превозне услуге. ■  

 

 Дирекција за железнице активна у убрзавању реформе железничког саобраћаја у Републици Србији  

Београд, 26. август 2009. г. 

Дирекција за железнице, у оквиру својих надлежности, активно учествује у процесу убрзавања реформе железничког саобраћаја у Републици Србији. Ова проблематика била је у средишту пажње и недавног јулског састанка између председника Владе Србије др Мирка Цветковића, министра за финансије Дијане Драгутиновић, директора Дирекције за железнице Слободана Росића и генералног директора Јавног предузећа "Железнице Србије" Милована Марковића. Том приликом детаљно су размотрени ток реструктурирања и реформе железнице, њено актуелно и перспективно финансијско стање и могућности улагања у текуће финансирање њеног развоја, као и значај, могућности и модалитети улагања у железничку инфраструктуру. 

Закључено је да до краја 2009. године буду сачињени сви неопходни почетни документи за целовиту и ефикасну реформу железничког сектора у Србији. У том заједничком послу биће ангажовани Влада Републике Србије, Министарство за инфраструктуру и друга надлежна министарства, Дирекција за железнице и ЈП "Железнице Србије".  Усклађивањем ових активности оперативно ће се бавити радна група која је формирана при Министарству за инфраструктуру и у чијем раду учествује и Слободан Росић.  

На састанку је указано и на неопходност да на пругама Србије што хитније буде уведена обавеза јавног превоза и створене претпоставке за буџетско финансирање надокнаде трошкова такве обавезе. То је посебно значајно и за Дирекцију железнице, која је, по Закону о железници, надлежна да врши контролу коришћења средстава за надокнаду трошкова обавезе јавног превоза. 

Након недавног постављања новог руководства Дирекције за железнице, њене активности појачано су присутне и у домаћим медијима. Директор Дирекције за железнице Слободан Росић дао је интервјуе листовима "Пруга" и "Данас" и разговор за "Вечерње Новости" које су пренели и остали штампани и електронски медији и агенције. 

У средишту интересовања нашла су се питања и дилеме у јавности у вези са очекиваном појавом приватних компанија оператера на пругама Србије, као конкурената ЈП "Железнице Србије", када се за то буду стекли услови. 

Слободан Росић је, поред осталог, истакао да је за слободан приступ других оператера железничкој инфраструктури неопходно да претходно буде сачињена методологија вредновања елемената који утичу на висину накнаде за коришћење железничке инфраструктуре. Ту накнаду остали оператери плаћаће Јавном предузећу "Железнице Србије" као управљачу инфраструктуром, на основу уговора о њеном коришћењу. При томе, слободан приступ других железничких оператера железничкој инфраструктури, наравно, када испуне прописане услове, неће бити конкурентска опасност за домаћу железницу, већ корисна допуна на тржишту железничких услуга, као подстицај унапређивању њиховог квалитета и дијапазона. ■  

 

Влада Србије поставила руководство Дирекције за железнице 

Београд, август 2009. г. 

Одлуком Владе Србије од 23. јула 2009. године на руководеће дужности у Дирекцији за железнице постављени су: мр Петар Одоровић, дипломирани економиста, за заменика директора, Синиша Тркуља, диплимирани инжењер саобраћаја, за помоћника директора - Сектор за нормативе и безбедност железничког саобраћаја и др Бранислав З. Бошковић, дипломирани инжењер саобраћаја, за помоћника директора - Сектор за међународну сарадњу и заједничке послове.

мр Петар Одоровић, заменик директора Дирекције за железнице  

Током досадашње радне каријере мр Петар Одоровић, дипломирани економиста (рођен 1954. године), поред осталог, обављао је дужности координатора на пословима инвестиција у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, помоћника министра просвете и спорта у Влади Републике Србије, саветника у Министарству одбране Србије и Црне Горе, начелника Војно-грађевинске Дирекције Министарства одбране Србије и Црне Горе, заменика директора Савезне дирекције за имовину Савезне Републике Југославије, начелника Одељења за привреду и финансије и шефа Одсека за привреду - помоћника секретара Општинског секретаријата за привреду и финансије у Скупштини општине Нови Београд; био је запослен у Сектору рачуноводства Беобанке Београд и комерцијалиста у предузећу Огризек-Тревен (Словенија) за подручје Србије.  

Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду.  Магистрирао је на Економском факултету Универзитета у Београду са радом о теми "Јавне набавке аграрних производа". Ожењен је, има двоје деце. ■ 

Синиша Тркуља, помоћник директора Дирекције за железнице - Сектор за нормативе и безбедност железничког саобраћаја  

Синиша Тркуља, диплимирани инжењер саобраћаја (рођен 1961. године), у досадашњој радној каријери, поред осталог, обављао је дужности заменика директора за Дирекције железнице, дуже време истовремено обављајући и послове директора Дирекције, помоћника генералног директора Железничког транспортног предузећа "Београд" за стратегију, помоћника министра у Министарству за саобраћај и телекомуникације у Влади Републике Србије (за железнички саобраћај), помоћника шефа Секције Кола за спавање и ручавање - Београд, шефа техничко-технолошке службе ЖТП "Београд", помоћника шефа Железничке станице Београд и главног инжењера-технолога.  

Члан је пројектног тима "Институционална изградња капацитета сектора транспорта у Републици Србији", Пројектног тима за реформу државне управе и Тима за израду Стратегије и политике развоја сектора саобраћаја у Републици Србији. Био је, поред осталог, члан Радне групе за израду Закона о железници Републике Србије (у два наврата), члан Тима за реструктурирање "ЖТП Београд" и члан Тима за управљање променама у "ЖТП Београд". 

Председник је струковног Удружења дипломираних инжењера железничког саобраћаја (ДИЖС).  

Дипломирао је на Саобраћајном факултету Униварзитета у Београду - железнички смер. Ожењен је, има двоје деце. ■     

др Бранислав З. Бошковић, помоћник директора Дирекције за железнице - Сектор за међународну сарадњу и заједничке послове  

Током досадашње радне каријере др Бранислав З. Бошковић, дипломирани инжењер саобраћаја (рођен 1957. године), поред осталог, радио је као доцент на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду - Катедра за експлоатацију железнице, железничке пруге и станице (предавач предмета "Технологија транспорта робе железницом", "Транспорт робе железницом" и "Регулаторни систем железничког транспорта") и обављао послове помоћника министра у Министарству за капиталне инвестиције у Влади Републике Србије (за железнице и интермодални транспорт), помоћника министра у Министарству за саобраћај и телекомуникације у Влади Републике Србије (за железнички саобраћај), као и асистента и стручног сарадника у истраживачким  пројектима на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду и шефа смене у Сектору за железнички саобраћај у "Застава транспорту".  

Дипломирао је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду - Одсек за железнички саобраћај и транспорт. Магистрирао је и докторирао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, у области планирања и технологије железничког транспорта (тема докторске тезе: "Модел формирања теретних возова ван техничких станица").  

Био је, поред осталог, председник Радне групе за израду Закона о железници Републике Србије (у два наврата), председник Радне групе Министарства за капиталне инвестиције за пројект "Институционална изградња капацитета у сектору транспорта", председавајући Тима за реструктурирање "ЖТП Београд", као и члан експертског тима Владе Црне Горе за израду "Стратегије реструктурирања Жељезнице Црне Горе" и спољни сарадник генералног директора "Жељезница Републике Српске" а.д. за реструктурирање.  

Аутор је 55 објављених радова у домаћим и иностраним часописима или на скуповима у области транспорта робе, капацитета железничке инфраструктуре и реструктурирања железнице. Као аутор и/или као руководилац учествовао је у изради више од 60 студија и пројеката. Као експерт учествовао је у изради студија иностраних консултантских кућа које су рађене за потребе Србије и које се односе на накнаде за коришћење железничке инфраструктуре, обавезе јавног превоза, јачање институционалних капацитета транспортног сектора и развоја интермодалног транспорта у Србији. Ожењен је, има четворо деце. ■  

Представници Дирекције за железнице учествовали у раду 24. седнице Ревизионе комисије Међувладине организације за међународне превозе (OTИФ) у Берну, Швајцарска  

Београд, јул 2009. г.

Представници Дирекције за железнице учествовали су у раду 24. седнице Ревизионе комисије Међувладине организације за међународне превозе (OTИФ) одржане 23 - 25. јуна 2009. године у Берну, Швајцарска. На заседању су разматрене и усвојене бројне измене Конвенције о међународним превозима железницама (ЦOTИФ) које су у надлежности Ревизионе комисије, као и припремљене измене које су у надлежности Генералне скупштине. Томе су претходиле вишегодишње припреме предлога за измену које су сачинили остали редовни органи OTИФ, као и aд хoц радне групе основане заједно са другим међународним организацијама.  

Измене се односе на све додатке, али су најважније оне које се тичу додатка Е-ЦУИ

(Јединствена правила за уговор о коришћењу инфраструктуре), Ф-AПTУ (Јединствена правила о признавању техничких стандарда и усвајању јединствених техничких прописа који се примењују на железничка возна средства) и Г-ATMФ (Јединствена правила о техничком пријему железничких возних средстава која се користе у међународном саобраћају).  

Главни циљ већине измена, поред других практичних разлога, јесте отклањање разлога за резерве на примену додатака ЦУИ, ATMФ и АПTУ, које су на захтев ЕУ дале све њене државе чланице. То увелико омета јединство примене ЦOTИФ-а као система, с обзиром на то да у својој новој верзији, која је ступила на снагу 1. јула  2006. године, ова конвенција покрива скоро све области железничког превоза.  

На заседању су учествовали представници већине земаља чланица OTИФ, Европске уније, Европске железничке агенције, Заједнице европских железница, Међународног комитет за железнички транспорт (ЦИT), Међународне железничке уније (УИЦ) и Секретаријата OTИФ. ■  

 Слободан Росић нови директор Дирекције за железнице 

 Београд, 12. мај 2009. г. 

Слободан Росић, дипломирани инжењер саобраћаја, јуче је ступио на дужност директора Дирекције за железнице, посебне организације Републике Србије за област железничког саобраћаја. На ову дужност Слободан Росић постављен је одлуком Владе Републике Србије, на седници одржаној 30. априла ове године. 

 Током досадашње радне каријере Слободан Росић (рођен 1964. године), поред осталог, обављао је дужности помоћника савезног министра за саобраћај, генералног директора Железничко-транспортног предузећа "Београд" и члана Управног одбора ЖТП "Београд". На садашњу функцију долази са места саветника генералног директора Јавног предузећа ПТТ саобраћаја "Србија". ■ 

Дирекција за железнице од 2006. године до краја априла 2009. године странкама издала укупно 1.071 дозволу  

 Београд, 5. мај 2009. г. 

У периоду од 2006. године до краја априла 2009. године Дирекција за железнице странкама је издала укупно 1.071 дозволу за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру.

Од тога, издато је: 977 дозвола за коришћење железничких возила, 24 дозволе за коришћење делова и опреме за железничка возила и 70 дозвола за коришћење уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру. 

У истом периоду Дирекција за железнице странкама је издала и 3 лиценце за превоз у железничком саобраћају и 5 Сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају. ■ 

Семинар Међувладине организације за међународне превозе железницама (OTИФ): "Технички прилози ЦOTИФ 1999 (AПTУ и ATMФ)" одржан 26. и 27. новембра у Београду

Београд, 28. новембар 2008. г. 

У Београду је 26. и 27. новембра ове године одржан Семинар Међувладине организације за међународне превозе железницама (OTИФ): "Технички прилози ЦOTИФ 1999 (AПTУ и ATMФ)". На Семинару су учествовали представници Албаније, Босне и Херцеговине, Бивше Југословенске Републике Македоније, Црне Горе, Швајцарске и Србије (Дирекције за железнице, ЈП "Железнице Србије" и Предузећа за транспорт и трговину "Комбиновани превоз" д.о.о. из Београда), као и представници Међувладине организације за међународне превозе железницама (OTИФ) и Међународне уније удружених власника кола корисника превоза (УИП). 

Међувладина организација за међународне превозе железницама (OTИФ), са седиштем у Берну, Швајцарска, једна је од најзначајнијих међународних организација у области превоза железницом. Реч је о најважнијој организацији за међународни железнички саобраћај у области уговора о превозу путника и робе, употребе железничких вагона, коришћења инфраструктуре, признавања техничких стандарда и пријема железничких возних средстава. 

У складу са Протоколом од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним превозима железницама (ЦOTИФ) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999.), измењена Конвенција о међународним превозима железницама (ЦOTИФ), која је његов саставни део, ступила је на снагу 1. јула 2006. године, након што је Протокол на националном нивоу ратификовао, прихватио, односно одобрио довољан број земаља чланица. 

Представници Секретаријата OTИФ, Г. Кафка, Петер Соргер и Карл Ерик Раф, детаљно су представили Конвенцију о међународним превозима железницама (ЦOTИФ 1999) и права и обавезе земаља чланова, организациону структуру, активности и процедуру рада органа OTИФ. 

Посебна пажња посвећена је односима између Међувладине организације за међународне железничке превозе (OTИФ) и Европске уније. Упоредно су анализиране конкретне разлике у прописима OTИФ и ЕУ који регулишу железнички саобраћај, посебно оне које представљају препреке за евентуално приступање Европске уније OTИФ-у. У том контексту, учесницима Семинара представљени су основни елементи концепта прилагођавања Јединствених правила о признавању техничких стандарда и усвајању јединствених  техничких прописа  који се примењују на железничка возна средства намењена  за коришћење у међународном саобраћају (АПTУ) [Додатак Ф ЦOTИФ] и Јединствених правила о техничком пријему железничких возних средстава која се користе у међународном саобраћају (АТМФ) [Додатак Г ЦOTИФ] прописима ЕУ. 

Представљени су суштина и принципи функционисања Регистра шифара означавања ималаца кола (ВКM) који заједнички примењују Европска железничка агенција ЕУ (EРA) и Међувладина организација за међународне железничке превозе (OTИФ). Указано је и на елементе и степен усаглашености Националног регистра возних средстава Европске уније, који је на снази од 7. децембра 2007. години, и Националног регистра возних средстава који треба да буде сачињен у оквиру ЦOTИФ 1999.  

Џефри Прат, члан Управног одбора Међународне уније удружених власника кола корисника превоза (УИП), указао је на разлоге због којих је неопходно да имаоци вагона имају јасну и непосредну надлежност за одржавање својих вагона и сертификацију система за управљање одржавањем у радионицама. 

Домаћин међународног Семинара Међувладине организације за међународне превозе железницама (OTИФ): "Технички прилози ЦOTИФ 1999 (AПTУ и ATMФ)" била је Дирекција за железнице. У оквиру отварања Семинара, мр Слободан Вукмировић, помоћник директора Дирекције за железнице, представио је најзначајније активности Дирекције као посебне организације Републике Србије за железнички саобраћај. ■ 

Разговори делегације Генералне Дирекције за саобраћај и енергију Европске комисије са представницима Министарства за инфраструктуру, Дирекције за железнице и ЈП "Железнице Србије" 12. и 13. новембра у Београду

Београд, 14. новембар 2008. г 

Спровођење Меморандума о разумевању о развоју Југоисточне европске регионалне основне транспортне мреже било је главна тема разговора делегације Генералне Дирекције за саобраћај и енергију Европске комисије (ДГ TРEН) са представницима Министарства за инфраструктуру, Дирекције за железнице и ЈП "Железнице Србије", одржаних 12 - 13. новембра ове године у Београду. Са делегацијом ДГ TРEН, коју је предводио Франк Јост, разговарали су Дејан Ласица, помоћник министра за инфраструктуру, Синиша Тркуља, заменик директора Дирекције за железнице,  Владимир Радовић, директор Дирекције за инфраструктуру ЈП "Железнице Србије" и Драган Грујић, директор Дирекције за превоз ЈП "Железнице Србије", са сарадницима. 

Представници Генералне Дирекције за саобраћај и енергију Европске комисије изразили су посебну заинтересованост за степен примене документа "Југоисточно европско железничко транспортно подручје", као додатка Меморандума о разумевању о развоју Југоисточне европске регионалне основне транспортне мреже.  

Размењена су мишљења и информације о одговорима у вези са институционалном организацијом и важећим прописима у области железничког саобраћаја и интероперабилношћу и безбедношћу у железничком саобраћају који су унети у Упитник који је Европска комисија доставила земљама југоисточне Европе. 

Размотрене су основе националног законодавства, надлежности државних органа и планиране активности Министарства за инфраструктуру у вези са стварањем претпоставки за омогућавање слободног приступа тржишту железничких услуга. Анализирани су израда Методологије за приступ тржишту железничких услуга Србије, припреме за увођење "обавезе пружања јавног превоза" (ОЈП), актуелни положај железнице на транспортном тржишту, њен финансијски положај, као и активности процеса реструктурирања ЈП "Железнице Србије". 

Представници Генералне Дирекције за саобраћај и енергију Европске комисије подробно су, поред осталог, упознати са садржином Закона о железници, низа Правилника и других важећих прописа у области железничког саобраћаја.  

Представљене су им и предстојеће активности у области усклађивања домаћих прописа са законодавством ЕУ, односно планови за измену постојећих и израду нових прописа. 

На основу разговора Генерална Дирекција за саобраћај и енергију Европске комисије сачиниће извештај и о својим запажањима обавестиће земље југоисточне Европе које је посетила. 

Овај састанак представља редовну активност тима Европске комисије који сваких 6 месеци, у оквиру тзв. "стручних прегледа", посећује земље југоисточне Европе, упознаје се са актуелним стањем и, затим, даје препоруке за наредне активности. 

На састанку са делегацијом Генералне дирекције за саобраћај и енергију Европске комисије као представници Дирекције за железнице учествовали су и др Братислав Станковић, мр Слободан Вукмировић и Мирко Стаматовски. ■ 

Несмањена заинтересованост за перспективе и модалитете развоја железничког саобраћаја

Ниш, 10. октобар 2008. г

Широк спектар тема обрађених у радовима XИИИ Научно-стручне конференције о железници "ЖЕЛКОН 08", одржане  9 - 10. октобра 2008. године у Нишу, потврђује несмањену заинтересованост за перспективе и модалитете развоја железничког саобраћаја. У средишту пажње учесника конференције била су искуства, дилеме и перспективе процеса реструктурирања железница, различити аспекти железничких возила, саобраћаја, инфраструктуре, одржавања возила и инфраструктуре, стратегије и политике у области железничког саобраћаја, као и низ других питања у вези са железницом. Зборник скупа садржи укупно 88 радова, од којих је из иностранства 17, уз један чији су аутори део мешовитог српско-иностраног тима. Посебно охрабрује опредељење организатора да подстичу младе ауторе чијих је 5 радова такође део Зборника. Међу укупно 203 аутора из 10 земаља (Немачке, Аустрије, Мађарске, Словачке, Бугарске, Русије, Хрватске, Босне и Херцеговине (Републике Српске), Црне Горе и Србије) 29 су прилози иностраних стручњака. 

На Конференцији су представљена и 2 стручна рада представника Дирекције за железнице. Братислав Станковић, помоћник директора, усредсредио се на безбедност и интероперабилност железничког саобраћаја,  Вера Раичевић, саветник за саобраћајне послове, заједно са Јелицом Поп-Лазић (ЈП "Железнице Србије"), на развој регулаторне функције за железнички сектор у Србији. ■

У првих шест месеци ове године издате 23 дозволе 

Београд, 15. јул 2008. г. 

У првих шест месеци 2008. године Дирекција за железнице издала је укупно 23 дозволе за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру.  

Од тога, издате су: 3 дозволe за коришћење железничких возила, 2 дозволе за коришћење делова и опреме за железничка возила и 18 дозволa за коришћење уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру.  

Поред осталог, сачињен је и Предлог Правилника о начину одржавања, контроле и периодичних прегледа стабилних постројења електричне вуче на мрежи пруга Републике Србије (Правилник 213). ■  

Из интервјуа Синише Тркуље, заменика директора Дирекције за железнице листу "Пруга", гласилу ЈП "Железнице Србије":  

Београд, 15. април 2008. г. 

У најкраћем, најзначајни задатак Дирекције за железнице јесте обезбеђивање поузданог регулаторног оквира за несметано функционисање и развој железничког саобраћаја у Србији. То подразумева обавезу стварања услова за равноправно учешће свих заинтересованих учесника у железничком саобраћају на домаћој железничкој мрежи.  

Наше главне активности - и актуелне и перспективне - усмерене су на усклађивање домаћих прописа са прописима Европске уније у области железничког саобраћаја. Тиме доприносимо стварању нормативних претпоставки за ефикасно интегрисање железничког система Србије у јединствен регионални и шири европски простор.  

Желим да нагласим да је остваривање тог захтевног циља заједничка потреба и обавеза надлежних државних органа и железнице. У границама својих надлежности, на заједничком задатку су Влада, Министарство за инфраструктуру, Дирекција за железнице и ЈП "Железнице Србије".

Представници Дирекције учествују у изради базе података за  национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију (НПИ) 

Београд, 7. фебруар 2008. г.

 

Представници Дирекције за железнице, као чланови Подгрупе за саобраћај и Подгрупе за трансевропске мреже Стручне групе Координационог тела Владе Србије за процес приступања Европској унији, учествују у усклађеним активностима државних органа у изради базе података за Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију.

 

У надлежности сваке од 35 подгрупа Стручне групе Координационог тела су: координација активности у ужим областима из свог делокруга;  расподела правних тековина ЕУ ("acquis communautaire") према надлежностима органа државне управе одређивање надлежног министарства за сваки део тековина; координација, припрема и извођење прегледа поглавља Аcquis-а; координација усклађивања законодавства из дате области подгрупе; решавање питања евентуалног неслагања у вези са надлежношћу. ■ 

 

 

У 2007. години Дирекција издала 2 лиценце, 2 сертификата

и 88 дозвола 

Београд, 21. јануар 2008. г.

 

У 2007. години Дирекција за железнице издала је 2 лиценце за превоз у железничком саобраћају и 2 сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају.

 

Протекле године Дирекција је издала и укупно 88 дозволa за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру (54 дозволe за коришћење железничких возила, 12 дозвола за коришћење делова и опреме за железничка возила и 22 дозволе за коришћење уређаја, делова и опреме  за железничку инфраструктуру).

 

Током 2006. године Дирекција је издала укупно 56 дозволa за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру (45 дозвола за коришћење железничких возила, 4 дозволе за коришћење делова и опреме за железничка возила и 7 дозвола за коришћење уређаја, делова и опреме  за железничку инфраструктуру. ■

 

 

У 2007. години сачињени предлози више значајних нормативних докумената 

Београд, 20. јануар 2008. г.

 

У оквиру својих надлежности у складу са Законом о железници и Законом о безбедности у железничком саобраћају, у 2007. години Дирекција за железнице сачинила је предлоге неколико значајних нормативних докумената. Поред осталог, израђени су:  Предлог Правилника о комбинованом превозу на железници; Предлог Саобраћајног правилника (Правилник 2); Предлог Правилника о начину вршења одржавања, контроле и периодичних прегледа железничких возила (Правилник 241) и Предлог Правилника о руковању брзиномерним уређајима на вучним и другим возилима и обради траке за регистровање (Правилник 230).

 

Након што је Дирекција, у складу са Пословником Владе, за сачињене предлоге нормативних аката прибавила позитивна мишљења Министарства финансија и министарства ресорно надлежног за саобраћај (Министарства за капиталне инвестиције, односно Министарства за инфраструктуру), они су прослеђени у даљу процедуру по утврђеном поступку.

 

Приоритет свих нормативних активности Дирекције за железнице јесте извршавање закона и њихово усаглашавање са међународним прописима и стандардима, као и са правним тековинама  Европске уније. У  току 2007. године представници Дирекције учествовали су у раду међународних железничких организација и тела, посебно у активностима Meђувладинe организацијe за међународне железничке превозе (ОТIF) и техничких комисија. ■

 

 

Први Сертификат о безбедности за превоз у железничком саобраћају Дирекција за железнице издала фирми "КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ" д.о.о. из Београда

 

Београд, 24. септембар 2007. г.

 

Први Сертификат о безбедности за превоз у железничком саобраћају Дирекција за железнице издала је данас Предузећу за транспорт и трговину "КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ" д.о.о. из Београда. Сертификат је издат за робни саобраћај, за 2 дизел-електричне и 2 дизел-хидрауличне локомотиве и важи за период од 24. септембра 2007. до 24. септембра 2008. године.

 

Сертификат је издат на основу Закона о железници и Правилника о условима за издавање и садржину сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају, након што је комисија за спровођење поступка увидом у приложену документацију установила да су испуњени сви предвиђени услови. ■

 

 

Проф. др Курт Шпера из Аустрије посетио Дирекцију за железнице

 

Београд, 14. септембар 2007. г.

 

Слободан Вукмировић, помоћник директора Дирекције за железнице, примио је јуче проф. др Курта Шперу, истакнутог аустријског стручњака и познаваоца међународних железничких прописа. Заједнички је оцењено да је сарадња између међународних организација и националних институција у области железничког саобраћаја неопходна за развој међународног транспортног права које представља поуздан институционални оквир за удовољавање захтевима тржишта.

 

Госту су представљени структура железничког сектора у Србији, унутрашња организација и надлежности Дирекције у складу са Законом о железнице, као и пресек досадашњих, актуелних и предстојећих активности у области издавања дозвола, лиценци и сертификата и осталих стручних, регулаторних и других послова.

 

Представнике Дирекције проф. Шпера је, поред осталог, информисао о томе да је у Аустрији, у току процедура ратификације Конвенције о међународним превозима железницама (COTIF). Такође, указао је и на растућу конкуренцију на тржишту железничких услуга, на коме Аустријским савезним железницама (OeBB) конкурише 12 приватних железничких компанија.

 

Размењена су и информације и мишљења о актуелним активностима на међународном плану у вези са употребом и обележавањем вагона, функционисањем принципа слободног приступа железничкој инфраструктури, коришћењу индустријских колосека и другим питањима. 

 

Током посете Србији проф. Шпера је на Саобраћајном факултету у Београду одржао предавање о теми "COTIF 1999" и "INCOTERMS 2000". Посету су организовали Привредна комора Србије, Удружење за транспорт и логистику и Удружење тарифера Србије.■

 

 

 

Дирекција за железнице формира Регистар индустријских колосека Републике Србије

 

Београд, 31. август 2007. г.

 

У складу са Законом о железници и Законом о безбедности у железничком саобраћају, Дирекција за железнице започела је формирање Регистра индустријских колосека Републике Србије. Формирање Регистра индустријских колосека претпоставка је за успостављање правних и техничких норми које произлазе из Закона о железници. 

 

Према Закону о железници, индустријски колосек јесте "железнички колосек који се прикључује на јавну железничку инфраструктуру и служи за допремање и отпремање робе за власника, односно носиоца права коришћења тог колосека". Индустријски колосеци обухватају индустријске колосеке који не поседују вучна средства и особље за обављање рада на њима и индустријске колосеке који поседују вучна возила и особље за обављање рада на њима.

 

Сви власници индустријских колосека обавезни су да капацитете којима располажу пријаве Дирекцији за железнице. Пријава се врши попуњавањем и доставом одговарајућег обраcца.

 

Такође, сви власници индустријских колосека су дужни да израде свој Акт о условима за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту индустријског колосека, железничких возних средстава и других средстава израђених по посебним техничким нормативима и стандардима и за организовање и регулисање железничког саобраћаја на индустријским колосецима. Након добијања сагласности Министарства за инфраструктуру на овај Акт, доноси га орган управљања власника индустријског колосека. 

 

Дирекција за железнице на располагању је свим власницима индустријских колосека за пружање информација о начину израде Акта о условима за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту индустријског колосека, железничких возних средстава и других средстава израђених по посебним техничким нормативима и стандардима и за организовање и регулисање железничког саобраћаја, као и о условима и поступцима за добијање дозволе за коришћење железничких возних средстава и других средстава израђених по посебним техничким нормативина и стандардима која се користе у процесу обављања железничког рада.  ■

 

 

Информатичка опрема у виду донације испоручена Дирекцији
за железнице

  Београд, 20. август 2007. г. 

 

Дирекција за железнице преузела је пакет савремене информатичке опреме из средстава донације ЕУ у оквиру пројекта изградње капацитета у сектору саобраћаја који реализује Европска агенција за реконструкцију (ЕАР). Пакет чине: 16 стоних персоналних рачунара, 3 преносна рачунара, 3 дигитална фотоапарата, 1 пројектор, 6 ласерских штампача, 1 штампач у боји, 19 USB Flash drive за пренос података, као и 1 сервер са пратећом системском опремом. 

 

Ова опрема испоручена је као део пројекта техничке помоћи Министарству за инфраструктуру (као и претходно: Министарству за капиталне инвестиције) и осталим органима државне управе у области саобраћаја током последње две године. У Дирекцији за железнице посебно су захвални Европској агенцији за реконструкцију и њеној Канцеларији у Београду, као и Министарству за инфраструктуру, за ангажовање у обезбеђивању и реализацији донације. Она је нарочито значајна управо за новоформиране институције, као што је и Дирекција за железнице. Несумњиво ће унапредити техничке капацитете и повећати ефикасност како свакодневних, тако и укупних активности Дирекције  ■

 

 

Дирекција за железнице до сада издала укупно 90 дозвола

 

Београд, 9. јул 2007. г.

 

Дирекција за железнице је, закључно са 30. јуном 2007. године, издала укупно 90 дозвола за железничка возила, опрему и уређаје за возила и железничку инфраструктуру.

 

Од тога, издато је 60 дозвола за коришћење железничких возила, 11 дозвола за коришћење опреме и уређаја за железничка возила и 19 дозвола за опрему и уређаје за железничку инфраструктуру. 

 

Дирекција за железнице је, у складу са Законом о железници, поред осталог, надлежна за спровођење предвиђене процедуре и издавање дозвола за коришћење новоизграђених железничких возила, нових типова уређаја, делова и опреме за железничка возила и инфраструктуру  ■

 

 

Сачињено 12 нормативних аката у области железничког саобраћаја

 

Београд, 6. јул 2007. г.

 

Дирекција за железнице је, у оквиру својих надлежности у складу са Законом о железници, до сада сачинила 12 нормативних аката у области железничког саобраћаја.

 

Сачињено је следећих 7 Правилника које је донео министар надлежан за послове саобраћаја:

- Правилник о висини накнаде за издавање дозволе за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру ("Службени гласник Републике Србије", бр. 117/2005),

- Правилник о условима за издавање и садржини сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно индустријском железницом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 39/2006),

- Правилник о условима за издавање и садржини сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", бр. 39/2006),

- Правилник о висини накнаде за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно индустријском железницом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 39/2006),

- Правилник о висини накнаде за издавање сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", бр. 39/2006),

- Правилник о висини накнаде за издавање лиценце за управљање железничком инфраструктуром ("Службени гласник Републике Србије", бр. 39/2006),

- Правилник о висини накнаде за издавање лиценце за превоз у железничком саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", бр. 39/2006).

Дирекција је сачинила и Уредбу о категоризацији пруга ("Службени гласник Републике Србије", бр. 75/2006), коју је донела Влада Републике Србије.

Такође, Дирекција за железнице сачинила је и следећа 4 нормативна акта  које је у форми Предлога акта проследила у даљу процедуру у складу са Пословником Владе Републике Србије:

- Правилник о одржавању, контроли и периодичном прегледу железничких возила,

- Правилник о комбинованом превозу на железници,

- Правилник о службеним оделима на железницама Србије,

- Упутство о техничко-експлоатационим карактеристикама товарних јединица и теретних кола за обављање комбинованог транспорта.  ■

 

 

Настављен дијалог представника Дирекције за железнице и Светске банке из Вашингтона

 

 Београд, 28. фебруар 2007. г.

 

Синиша Тркуља, заменик директора Дирекције за железнице, који привремено обавља и послове директора, са сарадницима, разговарао је јуче са делегацијом Светске банке из Вашингтона, коју је предводио Ричард Мартин Хамфрис, виши саобраћајни економиста у Одељењу за одрживи развој. Тиме је настављен дијалог о могућностима и модалитетима  међусобне сарадње, започет приликом претходне посете делегације МБ Србији, октобра прошле године. 

 

Гости су детаљније упознати са главним активностима Дирекције у 2006. години. Констатовано је и да још није започето издавање лиценци и сертификата железничким оператерима, па ни Јавном предузећу "Железнице Србије".

 

Указано је на то да Дирекција у неким случајевима нема овлашћења да доноси, већ само да припрема предлоге неопходних подзаконских аката. То је, речено је, један од разлога због којег је 2006. године сачињен предлог Закона о изменама и допунама Закона о железници који се налази у редовној процедури. Други разлог јесте неопходност институционалне заштите националног железничког оператора. Наиме, према важећем Закону о железници, приступ железничкој инфраструктури је либерализован. Међутим, није остварена очекивана неопходна претпоставка - није донет програм финансијске консолидације ЈП "Железнице Србије", што је предвиђено наведеним Законом. Поред осталог и због тога национални железнички превозник још није спреман за међународну конкуренцију.

 

Представницима Светске банке је предочено да Дирекција, према Закону о железници, нема утицаја на висину надокнада за коришћење железничке инфраструктуре. Надлежна је само да одлучује о жалби у вези са доделом траса. При томе, Законом о железници уређено је додељивање траса, али није одређена методологија вредновања критеријума који су дати у Закону о железници. Уколико оператор не буде задовољан одлуком управљача инфраструктуром, управљач ће поступити онако како он сматра.  

 

Ричард Мартин Хамфрис је истакао да је закључен процес обезбеђивања техничке помоћи Министарству за капиталне инвестиције Републике Србије у развоју режима приступа инфраструктури и извештаја о мрежи за Железнице Србије. Одабрана је и консултантска компанија (Booz Allen Hamilton). Студију као поклон финансирају Саветодавне олакшице за државну-приватну инфраструктуру (PPIAF). Формирана је радна група за израду Акционог плана за даље реструктурирање и финансијску консолидацију ЈЖ "Железнице Србије".

 

мр С. Вукмировић, помоћник директора Дирекције, нагласио је да је Дирекција, у складу са Законом о железници,  ангажована у изради низа докумената у области железничког саобраћаја за које је, као ресорно, надлежно Министарство за капиталне инвестиције. Такође, истакао је да је 2006. године организован Семинар упознавања запослених са стандардима ISO 9000:2000. У 2007. години започете су припремне активности за  увођење система квалитета. Истоврмено, стручњаци Дирекције укључени су у активности Министарства привреде и низа других.

 

Представници Светске банке потврдили су спремност Банке да учествује у јачању институционалних капацитета Дирекције за железнице. Начелно је договорено да се заједнички подробније сагледају могућности будуће сарадње у овој и другим областима.  железнице. Једна област могла би да буде додатно стручно оспособљавање и усавршавање запослених Дирекције за обављање функција регулаторног тела.  ■

 

 

Уобличавање савременог регулаторног оквира за функционисање железничког саобраћаја

 

Београд, 16. фебруар 2007. године

 

У оквиру обављања стручних, регулаторних и других послова утврђених законом, Дирекција за железнице је, поред осталог, припремила и Влади Републике Србије доставила на разматрање и усвајање предлоге више прописа у области железничког саобраћаја.

 

Усвојени су и ступили су на снагу следећи прописи: Правилник о условима за издавање и садржини сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром односно индустријском железницом, Правилник о условима за издавање и садржини сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају, Правилник о висини накнаде за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром односно индустријском железницом, Правилник о висини накнаде за издавање сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају, Правилник о висини накнаде за издавање лиценце за превоз у железничком саобраћају, Правилник о висини накнаде за издавање лиценце за управљање железничком инфраструктуром, Правилник о висини накнаде за издавање дозволе за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру, Правилник о елементима железничке инфраструктуре и Уредба о категоризацији железничких пруга.  

 

Такође, Дирекција за железнице је сачинила и предлоге Правилника о комбинованом транспорту на железници, Правилника о начину вршења одржавања, контроле и периодичних прегледа железничких  возила, и Правилника о службеним оделима на железницама Србије. За ове правилнике прибављена су позитивна мишљења Министарства финансија и Министарства за капиталне инвестиције и они су прослеђени на даљу процедуру Секретаријату за законодавство.  

 

У оквиру активности у вези са међународним прописима у области саобраћаја у целини и железничког саобраћаја, сачињен је Предлог Закона о ратификацији Протокола о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) и достављен Министарству за капиталне инвестиције на даљу процедуру у циљу доношења.

 

Припремљени су и ЈП "Железнице Србије" за издавање, објављивање и примену достављени: текст Јединствених правила односно додатака  Конвенције COTIF, као и следећи извршни прописи: Општи услови превоза у међународном железничком путничком саобраћају, Приручник за превозне исправе у путничком саобраћају,  Приручник за путнички саобраћај, Приручник за робни саобраћај, Приручник за међународни товарни лист, Приручник за  товарни лист за комбиновани саобраћај, Приручник за CIM/SMGS товарни лист и  Приручник за реекспедицију у саобраћају исток/запад.

 

У 2006. години Дирекција за железнице је израдила: Приручник за обуку радника железнице из одредаба Правилника RID; израдила План и програм обуке радника железнице из одредаба Правилника RID; израдила комплет  тестова за испит радника железнице из одредаба Правилника RID.

 

Сачињен је списак међународних прописа за превоз путника и робе са свим објашњењима и разлозима за стављање ван снаге, као и потребним изузецима и роковима и достављен ЈП "Железнице Србије" на даљу процедуру.  

 

Стручњаци Дирекције за железнице учествовали су у изради и усвајању Споразума из међународног путничког саобраћаја и Споразума из међународног робног саобраћаја.

 

Такође Дирекција је обрадила материјале које су доставили Meђувладина организација за међународне железничке превозе (OTIF) и Међународни институт за унификацију приватног права (UNIDROIT) поводом заказане Дипломатске конференције о усвајању Протокола о доношењу Конвенције о гарантним правима над покретном опремом у железничком саобраћају, сачинила и дала мишљење на саму конвенцију, и при томе остваривала координацију активности са другим надлежним државним органима.

 

Стручњаци Дирекције припремили су материјал за учешће у раду у оквиру Комисије за путнички саобраћај и Комисије за робни саобраћај Међународног комитета за железнички транспорт (CIT), учествовали на заседању и у остваривању закључака.

 

Представници Дирекције за железнице у име Владе Републике Србија учествовали су на Генералне скупштине OTIF, сачинили предлог закључака, потребних мера и активности наше државе и доставили их надлежним министарствима на мишљење и реализацију.

 

Такође, стручњаци Дирекције учествовали су: у изради предлога Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области железничког саобраћаја; у раду Билатералне комисије Аустрија - Србија, у делу који се односи на утврђивање основне концепције Закона о жичарама; у организовању, стручној припреми  и реализацији међународног семинара из области примене међународних прописа из робног саобраћаја.

 

Поред осталог, припремљене су и другим државним органима достављене информације  у: конституисању нових редовних органа OTIF, проширењу надлежности држава у међународном железничком саобраћају на употребу кола, коришћење инфраструктуре, технички пријем возних средстава и техничке стандарде.

 

Сачињени су предлог и решење у вези са трошковима чланства наше државе у Међувладиној организацији за међународни железнички превоз (OTIF), у вези са тзв. старим дугом (дуг СФРЈ) и новим дугом од 2001. године, као и будућим задужењима.

 

У току 2006. године Дирекција је, у складу са својим овлашћењима у управном поступку, издала укупно 52 дозволе, односно: 3 дозволе за коришћење уређаја, делова и опреме за железничку инфраструкруру, 45 дозвола за коришћење железничких возила и 4 дозволе за коришћење опреме и уређаја за железничк возила.

 

У складу са својим надлежностима, Дирекција за железнице је у току 2006. године одобрила техничку документацију шест главних пројеката реконструкције и подизања нивоа осигурања путних прелаза за: путни прелаз у км 30+043 пруге Лапово - Краљево -Ђенерал Јанковић - граница Македоније, путни прелаз у км 34+062 пруге Лапово - Краљево - Ђенерал Јанковић - граница Македоније, путни прелаз у км 155+449 пруге Лапово - Краљево - Ђенерал Јанковић - граница Македоније, путни прелаз у км 102+890 пруге Суботица - Богојево - граница Хрватске, путни прелаз у км 173+243 пруге (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар - Прахово Пристаниште, путни прелаз у км 51+815 пруге Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - граница Македоније, као и техничку документацију Идејног пројекта реконструкције деонице Батајница - Голубинци.

 

Такође у складу са својим надлежностима, Дирекција за железнице је у току 2006. године дала мишљење на: Програм пословања ЈП Железнице Србије за 2006. годину; Програм одржавања јавне железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2006. годину; План пословања ЈП Железнице Србије 2006 - 2010. година, односно Стратешки план; Упознавање са Бизнис планом ЈП "Железница Србије" који је урадио "Booz Allen Hamilton" за 2006-2010.

Сачињена је и Анализа ванредних догађаја према висини материјалне штете у складу са Базом података према директиви UIC-a од 14.октобра 2004. године.

У оквиру редовних активности стечен је увид у начин и поступке приликом формирања извештаја о ванредним догађајима у земљама ЕУ.

 * * *

Сачињен је и ступио је на снагу Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији за железнице, од 9. јуна 2006. године. ■

 

 

Заједничко ангажовање стручњака различитог профила доприноси стварању претпоставки за јачање улоге железничког саобраћаја

 

Ниш, 19. октобар 2006. године

 

У Дирекцији за железнице јединствени смо у уверењу да заједничко ангажовање различитих креативних потенцијала стручњака представља једну од неизоставних претпоставки за јачање улоге железничког саобраћаја на транспортном тржишту. Свестрано сагледавање актуелних процеса претпоставка је, поред осталог, и за креирање одговарајућег регулаторног оквира, нагласио је, поред осталог, Срђан Спасојевић, директор Дирекције за железнице, Република Србија, учествујући на XII Научно-стручној конференцији о железници "ЖЕЛКОН 06", одржаној у Нишу, 19. и 20. октобра 2006. године. | детаљније

 

Међу 97 радова 174 аутора из 8 земаља, представљена су и 4 стручна рада представника Дирекције за железнице. У њима су су обрађене теме хармонизације железничког права, еколошке безбедности при транспорту опасних материја, третмана опасне робе у транспорту железницом и људског фактора као фактора безбедности железничког саобраћаја.  ■

 

 

У току интензивне припреме за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о железници

 

Београд, 14. октобар 2006. године

 

На састанцима Радне подгрупе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о железници, одржаним на Златибору у периоду 09. до 13. октобра 2006. године, усаглашени су предлози текста за више измена и допуна овог документа (руководилац Радне подгрупе: Синиша Тркуља, заменик директора Дирекције за железнице).

 

Радна подгрупа је део Радне групе за израду нацрта Закона о изменама и допунама Закона о железници и израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о безбедности у железничком саобраћају, коју је формирао министар за капиталне инвестиције и коју чине представници Министарства за капиталне инвестиције, Дирекције за железнице, Канцеларије Владе Србије за придруживање ЕУ, Саобраћајног факултета и ЈП "Железнице Србије" (руководилац Радне групе: Дејан Ласица, помоћник министра за капиталне инвестиције).  ■

 

 

Срђан Спасојевић разговарао са представницима Међународне банке из Вашингтона

 

Београд, 9. октобар 2006. године

 

Срђан Спасојевић, директор Дирекције за железнице, разговарао је данас са делегацијом Међународне банке из Вашингтона, коју је предводио Ричард Мартин Хамфрис, виши саобраћајни економиста у Одељењу за одрживи развој, за подручје Европе и централне Азије. Том приликом изразио је спремност Дирекције да, у оквиру својих овлашћења, пружи потребне информације и на други начин допринесе ефикасном остваривању циља боравка представника Светске банке у Београду. Такође, и да и убудуће доприноси унапређивању сарадње између државних органа Републике Србије и Светске банке у активностима од заједничког интереса. | детаљније  

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administ.ration@raildir.gov.rs