Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације 

  Почетна Актуелно

 

Актуелно

 

 

ИНФОРМАЦИЈА

У ВЕЗИ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ СПИСКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА КОЈЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА (примена члана 103. Закона о безбедности и интероперабилности железнице)

 

            У вези са применом члана 103. Закона о безбедности и интероперабилности железнице (Службени гласник РС, број 104/2013), Дирекција за железнице обавештава следеће:

            Чланом 103. Закона о безбедности и интероперабилности железнице прописано је да здравствене прегледе лица која се стручно оспособљавају за обављање послова железничког радника, редовне и ванредне прегледе железничких радника, као и здравствену евиденцију о тим лицима, врше, односно воде здравствене установе које испуњавају опште услове за обављање ових прегледа и вођење евиденција, који су прописани законом којим се уређује здравствена заштита, као и посебне услове које ће прописати министар надлежан за послове саобраћаја, уз сагласност министра надлежног за послове здравља. Рок за прописивање посебних услова је, сходно члану 151. овог закона, две године од дана његовог ступања на снагу.

            Списак здравствених установа које испуњавају услове за вршење прегледа лица која се стручно оспособљавају за обављање послова железничког радника, редовне и ванредне прегледе железничких радника и вођење евиденција, Дирекције за железнице ће, сходно члану 103. став 2. Закона, објавити на својој интернет страници, након прописивања посебних услова и издавања решења овим установама о испуњености свих прописаних услова, од стране надлежног министарства.

Хуманитарна помоћ Чеп за хендикеп

 Београд, 9. септембар 2015.г

Дирекција за железнице одазвала се позиву Савеза параплегичара и квадриплегичара Баната и Србије и прикључила се акцији Чеп за хендикеп. Запослени Дирекције показали су велику солидарност и добру вољу да помогну онима којима је помоћ најпотребнија.  До сада је прикупљено око 100 кг пластике која је уручена Савезу параплегичара и квадриплегичара Баната, који је и покренуо ову велику хуманитарну акцију. Приходи од продаје секундарних сировина користе се за куповину инвалидских колица и осталих инвалидских помагала за особе са посебним потребама. 

 

Обука за систем менаџмента квалитетом (ISO 9001:2008), основе оцењивања усаглашености и за примену регулатива ЕУ за сертификацију, оцењивање усаглашености и издавање решења у надлежности националног тела за безбедност

 

 

Београд, 12. август 2015.г    

 

У периоду од 1. до 3. јуна 2015. године у Дирeкциjи зa жeлeзницe за запослене је одржана Обука за систем менаџмента квалитетом (ISO 9001:2008), основе оцењивања усаглашености и за примену регулатива ЕУ за сертификацију, оцењивање усаглашености и издавање решења у надлежности националног тела за безбедност детаљније

 

Нови директор Дирекције за железнице Петар Одоровић

 Београд, 12. новембар 2013. г. 

Нови директор Дирекције за железнице Петар Одоровић, магистар економије, ступио је на дужност 8. новембра 2013. године на основу одлуке Владе Републике Србије донете на седници одржаној истог датума 

 

Пре ступања на ову дужност, Петар Одоровић обављао је, између осталог, дужности координатора на пословима инвестиција у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, помоћника министра просвете и спорта у Влади Републике Србије, саветника у Министарству одбране Србије и Црне Горе, начелника Војно-грађевинске Дирекције Министарства одбране Србије и Црне Горе, заменика директора Савезне дирекције за имовину Савезне Републике Југославије, као и начелника Одељења за привреду и финансије, шефа Одсека за привреду и помоћника секретара Општинског секретаријата за привреду и финансије у Скупштини општине Нови Београд. На садашњу функцију долази са места заменикa директора Дирекције за железнице. 

 

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs