MENI

Naslovna » Usluge » Lica zadužena za održavanje / tehnički pregled » Sertifikat o ispunjenosti uslova za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga

Sertifikat o ispunjenosti uslova za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga

Opis postupka:

Poslove održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga može obavljati upravljač ili drugi privredni subjekt koji je registrovan u Republici Srbiji i koji ispunjava uslove koji se odnose na stručnost, tehničku opremljenost i pokriće za građansku odgovornost. U skladu sa članom 28. Zakona o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS”, br. 41/18). Direkcija za železnice je propisala ove uslove u Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati upravljač železničke infrastrukture i drugi privredni subjekti koji vrše održavanje gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga („Sl. glasnik RS“, br. 61/16) gde su Prilogom 1. date aktivnosti na održavanju gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga. Upravljač ili drugi privredni subjekt mogu da podnesu zahtev za pojedine ili sve nabrojane aktivnosti. Direkcija za železnice u postupku odlučuje o ispunjenosti uslova.

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Po okončanju postupka, a nakon dobijanja obaveštenja o plaćanju, plaća se taksa u skladu sa tarifnim brojem 148. važećeg zakona koji propisuje republičke administrativne takse na račun br. 840-30961845-47;

Evidencije:

- Evidencija 01.005

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati upravljač železničke infrastrukture i drugi privredni subjekti koji vrše održavanje gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga („Sl. glasnik RS“, br. 61/16)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata