MENI

Naslovna » Usluge » Upravljači infrastrukture » Sertifikat o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom

Sertifikat o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom

Opis postupka:

U skladu sa članom 21. Zakona o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS”, br. 41/18), upravljač mora da poseduje sertifikat o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom. Ispunjenost zahteva za izdavanje sertifikata utvrđuje Direkcija za železnice u postupku. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne dokumentacije propisani Prilogom 3. Pravilnika o obrascima sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom („Sl. glasnik RS”, br. 104/15) a zatim se dokumentacija analizira na osnovu kriterijuma za ocenu ispunjenosti zahteva za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom, propisanih Prilogom 2. i Prilogom 3. Pravilnika o zajedničkim bezbednosnim metodama za ocenu usaglašenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata o bezbednosti i o elementima sistema za upravljanje bezbednošću („Sl.glasnik RS”, br. 71/15).

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Po okončanju postupka, a nakon dobijanja obaveštenja o plaćanju, plaća se taksa u skladu sa tarifnim brojem 148. važećeg zakona koji propisuje republičke administrativne takse na račun br. 840-30961845-47;

Obrasci:

- Zahtev za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom

Evidencije:

Evidencija 01.001

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18),

- Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom („Sl. glasnik RS“ br.104/2015)

- Pravilnik o zajedničkim bezbednosnim metodama za ocenu usaglašenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata o bezbednosti i o elementima sistema za upravljanje bezbednošću („Sl. glasnik RS“ br.71/2015)

- Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za praćenje efikasnosti upravljanja bezbednošću u toku eksploatacije i održavanja železničkog sistema („Sl. glasnik RS“ br.80/2015)

- Zajednička bezbednosna metoda (ZBM) o proceni i oceni rizika

- Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za nadzor bezbednosnog učinka nakon izdavanja sertifikata o bezbednosti za prevoz ili sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom („Sl. glasnik RS“ br.87/2015)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata