српски
srpski
english

       Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације

 

 Почетна > Правилник о садржини Акта

Правилник o садржини Акта о индустријском колосеку и садржини Акта о индустријској железници

 

На основу Закона о железници ("Службени гласник Републике Србије", бр. 45/13),  у складу са чл. 64. став 5, привредно друштво, друго правно лице или предузетник, власник, односно ималац индустријског колосека, дужан је да донесе акт о условима за одржавање и заштиту индустријског колосека, железничких возних средстава и других средстава изграђених по посебним техничким нормативима и стандардима и за организовање и регулисање железничког саобраћаја на индустријском колосеку, по претходно прибављеној сагласности Дирекције за железнице.

Овим Актом се прописују услови које морају да испуњавају железничка инфраструктура, железничка возила и објекти, уређаји и постројења који се користе на индустријском колосеку, услови које морају да испуњавају запослени који посредно и непосредно учествују у одржавању и заштити индустријског колосека и организовању и регулисању железничког саобраћаја и сви остали услови који су од значаја за безбедно одвијање саобраћаја на индустријском колосеку. Акт истовремено представља утврђену и тачно дефинисану организацију рада на индустријском колосеку односно индустријској железници.

Поседовање Акта је предуслов благовременог и потпуног испуњења услова за  функционисање индустријског колосека.

Имајући у виду чињеницу да пре доношења важећег Закона о железници власници индустријског колосека односно индустријске железнице нису имали дефинисан садржеј овакавог правног документа, Дирекција за железнице је донела ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ АКТА О ИНДУСТРИЈСКОМ КОЛОСЕКУ И САДРЖИНИ АКТА О ИНДУСТРИЈСКОЈ ЖЕЛЕЗНИЦИ

За сва евентуална допунска објашњења и информације у вези са применом Правилника о садржини Акта о индустријском колосеку и Садржини Акта о индустријској железници на располагању су вам стручњаци Дирекције за железнице.

е-mail:  milan.popovici@raildir.gov.rs
           

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs