МЕНИ

Насловна » Услуге » Остале услуге » Продаја гранских стандарда

Сертификат о верификацији подсистема или његовог дела према националним прописима

Опис поступка:

У припреми.

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничком саобраћају - члан 58. („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата