MENI

Naslovna strana

Aktuelnosti

Stupanje na snagu Sporazuma o saradnji regulatornih tela na železničkom teretnom Alpsko-zapadnobalkanskom koridoru

17. septembar 2020.

Sporazum o saradnji između regulatornih tela smeštenih u zemljama Alpsko-zapadnobalkanskog koridora stupio je na snagu 16. septembra 2020. Potpisnici sporazuma su regulatorna tela Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bugarske nadležna za praćenje konkurencije na Koridoru: Schienencontrol GmbH, AKOS - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Direkcija za železnice Republike Srbije i Izpъlnitelna agenciя „Železopъtna administraciя“ / Railway Administration Executive Agency, sa ciljem da se utvrde odgovornosti i načela saradnje u slučaju pritužbe ili postupanja po službenoj dužnosti i obezbedi nediskriminatorski pristup Koridoru

Detaljnije ...

 

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 1. 9. 2020.

18. avgust 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o tehničkim uslovima podsistema infrastruktura i Nacrt pravilnika o održavanju gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga, koji se trenutno nalaze na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 1. septembra 2020. godine.

Detaljnije ...

 

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 30. 7. 2020.

17. jul 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o održavanju železničkih vozila, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 30. jula 2020. godine.

Detaljnije ...

 

Objašnjenje u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište

19. avgust 2019.

Direkciji za železnice se obraćaju proizvođači delova i opreme koji se koriste na železnici sa pitanjem da li Direkcija za železnice izdaje dozvole za korišćenje tih proizvoda. Najčešći razlog za postavljanje takvog pitanja su uslovi pojedinih tendera u kojima se često traži da konkretni proizvod ima dozvolu za korišćenje izdatu od strane Direkcije za železnice.

Članom 21. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/2018) propisano je da dozvolu za korišćenje koju izdaje Direkcija moraju ...

Detaljnije ...

 

 Vrh strane
 KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata