MENI

Naslovna strana

Aktuelnosti

IPA SAMIT 2019 – 36 NADLEŽNIH ORGANA, PREDUZEĆA I INSTITUCIJA IZ ŽELEZNIČKOG SEKTORA POTPISALO DEKLARACIJU O BEZBEDNOSNOJ KULTURI EVROPSKE ŽELEZNICE

18. novembar 2019.

 IPA samit 2019

Uticaj ljudskih i organizacionih faktora na bezbednost i promovisanje pozitivne bezbednosne kulture na železnici bile su glavne teme IPA samita održanog 13. i 14. novembra 2019. u Privrednoj komori Srbije u Beogradu ...

Detaljnije ...

 

IPA samit 2019 – Ceremonija potpisivanja Izjave o bezbednosnoj kulturi evropske železnice

5. novembar 2019.

Železnička agencija Evropske unije u saradnji sa Direkcijom za železnice organizuje IPA samit 2019. o Izjavi o bezbedsnosnoj kulturi evropske železnice koji će se održati 13. i 14. novembra 2019. u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, Beograd.

Oslanjajući se na prvi Evropski železnički samit održan 2018. godine u Dubrovniku, cilj IPA samita je podizanje svesti o uticaju ljudskih i organizacionih faktora na bezbednost i potpisivanje Izjave o bezbednosnoj ...

Detaljnije ...

 

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 74/2019

1. novembar 2019.

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka i Pravilnik o sadržini akta o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 74/2019 od 18. 10. 2019. godine, a stupili su snagu 26. 10. 2019. godine

Detaljnije ...

 

Objašnjenje u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište

19. avgust 2019.

Direkciji za železnice se obraćaju proizvođači delova i opreme koji se koriste na železnici sa pitanjem da li Direkcija za železnice izdaje dozvole za korišćenje tih proizvoda. Najčešći razlog za postavljanje takvog pitanja su uslovi pojedinih tendera u kojima se često traži da konkretni proizvod ima dozvolu za korišćenje izdatu od strane Direkcije za železnice.

Članom 21. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/2018) propisano je da dozvolu za korišćenje koju izdaje Direkcija moraju ...

Detaljnije ...

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata