MENI

Naslovna strana

Aktuelnosti

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 30. 7. 2020.

17. jul 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o održavanju železničkih vozila, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 30. jula 2020. godine.

Detaljnije ...

 

Izjava grupe nezavisnih regulatora – IRG-Rail o oporavku od krize COVID-19

23. jun 2020.

Grupa nezavisnih regulatora železničkog tržišta - IRG-Rail održala je svoj prvi plenarni sastanak u 2020. godini putem video konferencije organizovane 18. i 19. maja. Ovom događaju prisustvovalo je 27 predstavnika država članica IRG-Rail-a.

Detaljnije ...

 

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 17. 6. 2020.

6. jun 2020.

Primedbe i predlozi na Predlog pravilnika o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 17. juna 2020. godine.

Detaljnije ...

 

Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi

10. april 2020.

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 51/20. Ovaj pravilnik stupa na snagu 14. aprila 2020, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine.

Detaljnije ...

 

Objašnjenje u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište

19. avgust 2019.

Direkciji za železnice se obraćaju proizvođači delova i opreme koji se koriste na železnici sa pitanjem da li Direkcija za železnice izdaje dozvole za korišćenje tih proizvoda. Najčešći razlog za postavljanje takvog pitanja su uslovi pojedinih tendera u kojima se često traži da konkretni proizvod ima dozvolu za korišćenje izdatu od strane Direkcije za železnice.

Članom 21. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/2018) propisano je da dozvolu za korišćenje koju izdaje Direkcija moraju ...

Detaljnije ...

 

 Vrh strane
 KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata