MENI

Naslovna » Nadležnosti » Žičare

Žičare

Žičare za transport lica i specifične vučne instalacije (pokretna traka, zip line i bob na šinama) mogu biti puštene u rad samo ako imaju odobrenje za rad u skladu sa Zakonom o žičarama za transport lica („Službeni glasnik RS", br. 38/2015).

U oblasti žičara Direkcija za železnice je nadležna za:

  1. Vođenje evidencije žičara i svih subjekata koji utiču na bezbednost rada žičara,
  2. Vođenje evidencije o ovlašćenjima za obavljanje stručnog pregleda žičara,
  3. Izdavanje Odobrenja za rad žičara na period od godinu dana i
  4. Izdavanje Odobrenja za rad specifičnih vučnih instalacija na period od godinu dana.

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata