MENI

Naslovna » O nama » Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

GRAFIČKI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE

GRAFIČKI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE

NARATIVNI PRIKAZ ORGANIZACIONE SRUKTURE

Unutrašnja organizacija Direkcije uređena je u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Direkciji za železnice I Broj: 340-152/2019 od 7. februara 2019. godine, na koji je Vlada dala saglasnost Zaključkom 05 Broj:110-1273/2019, od 14. februara 2019. godine i koji je stupio na snagu 26. februara 2019. godine, koji je donet shodno obavezi usklađivanja unutrašnje organizacije Direkcije sa odredbama Zakona o železnici („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018), Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018) i Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018), kao i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Direkciji za železnice I Broj: 340-447/2019 od 10. aprila 2019. godine, na koji je Vlada dala saglasnost Zaključkom 05 Broj:110-3814/2019, od 18. aprila 2019. godine i koji je stupio na snagu a 2019. godine, koji je donet shodno obavezi usklađivanja sa odredbama Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018).

Broj sistematizovanih radnih mesta u skladu je sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu, 05 broj 112-5721/2017(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018,102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019 i 79/2019), kojom je određeno da je maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u Direkciji za železnice – 23.

Unutrašnje jedinice i uže unutrašnje jedinice, njihov delokrug i međusobni odnos, rukovođenje unutrašnjim i užim unutrašnjim jedinicama, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih i užih unutrašnjih jedinica, način saradnje s drugim organima i organizacijama, broj državnih službenika koji rade na položaju i opis njihovih poslova, broj izvršilačkih radnih mesta po zvanju i njihovi opisi poslova, kao i potreban broj državnih službenika za svako radno mesto i uslove za zaposlenje na svakom radnom mestu u Direkciji utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Direkciji za železnice.

U okviru Direkcije, postoje dve unutrašnje jedinice:

1) Odeljenje za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja i žičare za transport lica

2) Odeljenje za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove

- U okviru Odeljenja za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja i žičare za transport lica, obrazovane su uže unutrašnje jedinice:

1)(1)Odsek za bezbednost železničkog saobraćaja i

1)(2)Odsek za interoperabilnost železničkog sistema.

U okviru Odseka za bezbednost železničkog saobraćaja obrazovane su uže unutrašnje jedinice:

1) (1) (1) Grupa za upravljanje bezbednošću

1) (1) (2) Grupa za stručnu osposobljenost železničkih radnika i železnicu van javne infrastrukture

- U okviru Odeljenja za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove, obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

2)(1) Grupa za pravne poslove i regulisanje železničkog tržišta i

2)(2) Grupa za za prava putnika i zajedničke poslove

Saradnju sa drugim organima i organizacijama obavlja direktor Direkcije, odnosno resorni načelnik po ovlašćenju, a poslove u vezi sa obezbeđivanjem slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, samostalni savetnik za pravne poslove u oblasti upravljanja kadrovima i opšte poslove, Gordana Kocić.

 Vrh strane
 KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata