MENI

Naslovna » Usluge » Ostale usluge » Mišljenja

Mišljenja

Opis postupka:

Direkcija za železnice je nadležna da daje, svim fizičkim i pravnim licima, mišljenje o pitanjima iz oblasti bezbednosti i interoperabilnosti koji su regulisani podzakonskim aktima koje je Direkcija donela.

Takse

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata